Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV)

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV)

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή αλλιώς CCTV (Closed Circuit Television) είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας (σε ορισμένα συστήματα είναι δυνατή και η καταγραφή ήχου), τα οποία συνήθως συναντάμε σε ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς χώρους. Τα βασικά του μέρη είναι η συσκευή καταγραφής, η οθόνη και η κάμερα.
Εκτός από τα βασικά μέρη ένα CCTV σύστημα μπορεί να εξοπλιστεί με πρόσθετα εξαρτήματα, τα βασικότερα των οποίων είναι: Switcher, Quadsplitter, Video multiplexers.

Μπορούμε να χωρίσουμε τα διαθέσιμα συστήματα CCTV σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των καμερών με το υπόλοιπο σύστημα:

Ασύρματο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Πλεονεκτήματα:

  • Η δυνατότητα τοποθέτησής τους σε σημεία όπου είναι δυσχερής η ανάπτυξη ενσύρματης εγκατάστασης
  • Το χαμηλό κόστος εγκατάστασης

Ενσύρματο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Πλεονεκτήματα:

  • Η ποιότητα της εικόνας (απουσία παρεμβολών)
  • Η δυνατότητα τοποθέτησης των καμερών σε μεγάλη απόσταση